Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Víz- és talajvédelem

A környezetvédelem egy átfogó, komplex területét képviseli a víz- és talajvédelem szakterülete, amely magában foglalja mind a felszíni vizekkel, felszín alatti vizekkel, szennyvizekkel, talajjal (és a földtani közeggel) kapcsolatos kötelezettségeket, feladatokat, teendőket.

A víz- és talajvédelem területén – a környezetvédelem számos más szakterületéhez hasonlóan – mind engedélyezési, adatszolgáltatási, mind környezetvédelmi mérési feladatok terén számos teendőjük van az érintett vállalkozásoknak, így többek között:

  • Felszíni és felszín alatti vizekre, szennyvizekre vonatkozó bejelentések, bevallások elkészítése
  • Önellenőrzési tervek készítése
  • Vízjogi- és egyéb vízminőség-védelmi engedélyeztetés
  • Monitoring rendszerek tervezése, üzemeltetése, monitoring jelentések készítése
  • Vízterhelési és talajterhelési díjak
  • Környezetvédelmi mérések, vizsgálatok

Cégünk felkészült szakértőivel és akkreditált vizsgálólaboratóriumával teljeskörű szolgáltatást nyújt ügyfelei számára a víz- és talajvédelem minden területén.