Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Hatásvizsgálat, felülvizsgálat

A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT (KHV) egy előrejelzési módszer, amelynek célja, hogy valamilyen tervezett tevékenység tényleges megvalósításának megkezdése előtt a várható környezeti hatásokat meghatározza, értékelje, és ezek alapján befolyásoló tényezője legyen a megvalósítás engedélyezéséről való döntésnek.

Mindezek alapján a hatásvizsgálati eljárás lefolytatása a beruházás tervezési fázisában, az építéshatósági engedély megszerzése előtt szükséges. Az európai gyakorlatban a tevékenység fogalom főként beruházást jelent, ezért a KHV elsősorban a beruházások engedélyezési rendszeréhez kötődik.

A hatásvizsgálat során a létesítmény várható hatásait az építés, az üzemeltetés és a felhagyás fázisaira vonatkozóan egyaránt vizsgálni szükséges, továbbá számba kell venni az esetleges haváriaesemények bekövetkezésének lehetséges hatásait is.

Az EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉS (IPPC) a környezetszennyezés integrált megelőzését és csökkentését szolgálja. Célja, hogy egyetlen eljárás keretében vizsgálja a folyamatoknak a környezetre, mint komplex rendszerre gyakorolt hatását a létesítmény teljes életciklusát tekintve. Ennek megfelelően az IPPC engedély integrálja a környezetvédelem különböző szakterületeire vonatkozó előírásokat, így egyetlen engedélyben kerül rögzítésre valamennyi követelmény, nem szükséges a különböző szakterületi engedélyeket külön-külön megszerezni.

A szabályozás azokra az ipari (és más ipari rendszerben folyó, pl. mezőgazdasági) tevékenységekre vonatkozik, amelyek jelentős hatással lehetnek a környezetre.

A KHV és IPPC köteles tevékenységek listája megtalálható a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-3. mellékleteiben. A rendelet nem csak az új tevékenységekre vonatkozik, hanem a már üzemelő létesítmények bizonyos mértékű bővítésére, módosítására is.

Új tevékenység megvalósításának, illetve meglévő módosításának tervezésekor már a tervezés első fázisában érdemes tájékozódni arról, hogy a tevékenység KHV vagy IPPC köteles-e, az engedélyezés e tevékenységek esetén ugyanis hosszadalmasabb, így az eljárás mihamarabbi elindításával jelentős időt spórolhatunk meg a beruházás megvalósításáig.

A fenti eljárásokhoz hasonló komplexitással bíró feladat a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet szerinti KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT elvégzése is, amely történhet jogszabályi vagy hatósági kötelezés hatására (pl. KHV és IPPC engedélyek megújítása), de elvégezhető a vállalkozások belső kezdeményezésére is (teljesítményértékelés). A környezetvédelmi felülvizsgálat során meglévő létesítmények környezetre gyakorolt hatásait tárjuk fel, illetve ellenőrizzük a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést.

A KHV és IPPC engedélyezés, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése kizárólag környezetvédelmi szakértői jogosultsággal végezhető.

A Mertcontrol Metric Kft. nagy tapasztalatokkal rendelkező környezetvédelmi szakértőivel, valamint környezetvédelmi mérési, vizsgálólaboratóriumi háttérrel e komplex környezetvédelmi engedélyezések, vizsgálatok területén mind a vizsgálatok elvégzését, a dokumentációk elkészítését és benyújtását, mind a hatóságok felé történő teljes körű képviseletet biztosít megbízói számára.