Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Kockázatértékelés elkészítése

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCII. törvény kockázatértékelésre vonatkozó előírásai, a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, valamint a 25/2000. EüM-SzCsM rendelet – a munkahelyek kémiai biztonságáról – 5. §-a munkáltató feladatává teszi a veszélyes anyagok és készítmények felhasználásával kapcsolatos kockázatbecslést, valamint ezen anyagok esetleges egészségkárosító veszélyeinek és kockázatainak előrelátását, felismerését, értékelését és kezelését.

A kockázatértékelés célja az alkalmazott technológiáknak, gépeknek, eszközöknek, veszélyes anyagoknak, készítményeknek, a munkavállalókat érő megterheléseknek, valamint a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának elemző áttekintése, melynek során az értékelést végző csoport nem abból indul ki, hogy maradéktalanul megvalósulnak-e a jogszabályokban előírt követelmények, hanem azokat a tényezőket veszi sorra, melyek a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztetik. A lehetséges veszélyek (balesetet okozó hatások) és ártalmak (megbetegedést okozó hatások) felismerése segíti a munkáltatót annak meghatározásában, mely területeken kell megelőző intézkedéseket tennie, vagy már létező intézkedéseket kiegészíteni, módosítani a munkavállalók egészségének és testi épségének megőrzésére, függetlenül attól, hogy van-e jogszabályi kötelezettség vagy nincs.

A megelőzés legkorszerűbbnek tekintett eszköze tehát a munkahelyi kockázatok felmérése, amely a gyakorlatból indul ki, és megkísérli meghatározni azokat a lehetséges eseményeket, amelyek egy munkahelyen a munkafeladat ellátása közben bekövetkezhetnek.

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet hatályba lépésével az olyan közforgalmú létesítmények, amelyekben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek találhatóak Legionella kockázatértékelést kell készíteni.

Cégünk a helyszíni szemle alkalmával történő felmérés alapján elvégzi a kockázatértékelést, javaslatokat teszünk a kockázatcsökkentő intézkedésekre, illetve elvégezzük a Legionella vizsgálatot.