Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Hulladékgazdálkodás

Magyarország környezeti problémái között számos szakértő és környezetpolitikus szerint az első helyen a hulladékgazdálkodás kérdése áll. Nemcsak a veszélyes hulladékok, hanem a települési hulladékok megfelelő kezelése is komoly feladat elé állítja a hazai környezetvédelmet.

A probléma magas szinten való kezelését jelzi többek között az is, hogy ennek a szakterületnek önálló, törvényi szintű szabályozása született (természetesen az ehhez kapcsolódó számos végrehajtási rendelettel).

Hazánkban az utóbbi években – főként az Európai Uniós jogharmonizáció következtében – a hulladékgazdálkodás területén jelentős változások következtek be, amelyek számos kötelezettséget rónak a gazdálkodó szervezetekre (engedélyek, nyilvántartás, adatszolgáltatás, szigorodó hasznosítási arányok, analitikai vizsgálatok, stb.). A kötelezettségek értelmezése és határidőre történő precíz teljesítése sok esetben nehézségeket okoz az érintetteknek.

Kollégáink segítséget nyújtanak abban, hogy az ügyfeleinkre háruló kötelezettségek folyamatosan, határidőre teljesüljenek, továbbá szakmai tanácsaikkal hozzájárulnak a szervezeti hulladékgazdálkodási rendszerek hatékony működtetéséhez.

Ennek megfelelően igény esetén a következő feladatok teljesítésében állunk rendelkezésükre:

 • hulladékok besorolása hulladékazonosító kód szerint,
 • hulladékgyűjtési rendszerek kialakítása,
 • hulladék nyilvántartási napló,
 • hulladékkezelési szabályzat,
 • veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzata,
 • hulladékkezelési engedélyezés,
 • hulladékszállítás engedélyeztetése,
 • hulladékgazdálkodási tervek,
 • HIR bejelentkezés (HIR= Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer),
 • KAR adatszolgáltatás (KAR= Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer),
 • hulladék éves jelentések (hulladéktermelők és -kezelők),
 • negyedéves bevallások (veszélyes hulladék kezelése),
 • anyagmérleg készítés,
 • E-PRTR adatszolgáltatás (éves jelentés részeként),
 • hulladékszállítások koordinálása, segítségnyújtás a szállító és kezelő szervezetek kiválasztásában,
 • hulladék alapjellemzés és megfelelőségi vizsgálat,
 • akkreditált mintavételek és laboratóriumi hulladékvizsgálatok,
 • speciális hulladékokkal kapcsolatos feladatok (pl. építési/bontási, elektronikai, elem/akkumulátor, csomagolás, hulladékolajok, roncsautók, biohulladékok),
 • szakértői munkák, jogi és szakmai tanácsadás a hulladékgazdálkodás területén.