Környezetvédelmi és munkaegészségügyi mérések

Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások

Környezetvédelmi és munkaegészségügyi mérések

  • Környezetvédelmi és munkaegészségügyi mérések
  • Vízvizsgálatok (pl. felszíni- és felszín alatti vizek, szennyvíz, ivóvíz, stb.)
  • Talajvizsgálatok
  • Hulladék (és szennyvíziszap) vizsgálatok
  • Levegőtisztaság-védelmi mérések (emisszió, immisszió, munkatéri)
  • Zajmérések (környezeti, munkatéri)
  • Rezgésmérés
  • Megvilágítás mérés