Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Környezetvédelmi ügyintézés

A környezetvédelmi előírások egyre erőteljesebb ütemben történő megjelenése, változása komoly feladatok elé állítja a legkülönfélébb területeken működő vállalkozásokat, amelyek folyamatos figyelemmel kísérése, teljesítése jelentős idő- és erőforrás (anyagi, szakmai) ráfordítással jár.

A vállalkozások jó részének a feladatok naprakész teljesítése komoly problémát jelent, amelynek kiküszöbölésére a lehető legoptimálisabb megoldásnak mondható, ha nagy tapasztalatokkal rendelkező szakértőkből álló vállalkozásra bízzák teendőik folyamatos teljesítését.

Cégünk segítséget nyújt abban, hogy ezen a dinamikusan fejlődő területen ügyfeleink fellépő kötelezettségeinek folyamatos figyelemmel kísérése és teljesítése biztosítva legyen.

Ennek megfelelően igény esetén teljeskörű környezetvédelmi ügyintézést, valamint a környezetvédelmi megbízotti feladatok folyamatos ellátását biztosítjuk, melynek révén:

 • a szervezetre vonatkozó valamennyi környezetvédelmi kötelezettség folyamatos nyomonkövetése egy kézben összpontosul, ezáltal ügyfeleink jelentős időráfordítástól mentesülnek,
 • biztosítjuk ügyfeleink számára a rájuk vonatkozó környezetvédelmi előírásokról (illetve azok változásairól) való folyamatos tájékoztatást,
 • a szervezetre vonatkozó környezetvédelmi kötelezettségek az előírásoknak megfelelően naprakészen teljesítésre kerülnek,
 • lehetőséget biztosítunk – ügyfeleink igényeihez igazodva – a rendszeres személyes konzultációra, valamint igény esetén ellenőrző helyszíni szemléket tartunk,
 • teljeskörű képviseletet biztosítunk a hatóságok felé,
 • ügyintézésünk során munkánk nem csak a dokumentációk elkészítéséig, ill. benyújtásáig terjed ki, hanem egészen az engedélyek, határozatok kézhezvételéig.

Néhány fontosabb engedélyezési eljárás, amelyben a Mertcontrol Metric Kft. készséggel áll ügyfelei rendelkezésére:

 • előzetes vizsgálat,
 • környezeti hatásvizsgálat (KHV),
 • egységes környezethasználati engedélyezés (IPPC),
 • környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés,
 • telepengedélyeztetés, telephely bejelentés,
 • építéshatósági engedélyek környezetvédelmi tervfejezete,
 • levegőtisztaság-védelmi engedély (pontforrás létesítési engedély),
 • hulladékkezelési engedély,
 • hulladékgazdálkodási tervek engedélyeztetése,
 • vízjogi engedélyek (létesítési, üzemeltetési),
 • szennyvíz önellenőrzés engedélyeztetése,
 • felszín alatti víz monitoring rendszerek (pl. ipari létesítmények, állattartó telepek, hulladéklerakók),
 • kármentesítéssel kapcsolatos eljárások (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, monitoring),
 • zajkibocsátási határérték kérelem (üzemi és szabadidős zajforrás működésének engedélyezése).

Természetesen a hatóságok felé az üzemelés fázisában számot is kell adni az előírások betartásáról, amelynek egyik, széles körben alkalmazott formája a különféle KÖRNYEZETVÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁSOK teljesítése.

A leggyakoribb adatszolgáltatás típusok a következők:

Hulladék:

 • HIR bejelentkezés (HIR= Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer),
 • hulladék éves jelentések (keletkezés, kezelés),
 • hulladékkezelők negyedéves adatszolgáltatása,
 • E-PRTR adatszolgáltatás (éves jelentés részeként),
 • építési/bontási hulladék adatszolgáltatás (pl. építési hulladék tervlap).

Levegő:

 • levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL),
 • LAL változásjelentés (LAL/v),
 • légszennyezés mértéke éves jelentés (LM jelentés).

Víz, talaj:

 • felszín alatti víz adatszolgáltatások (FAVI-ENG, FAVI-KÁRINFÓ; FAVI-MIR),
 • felszín alatti víz monitoring jelentések (pl. figyelőkutak, kármentesítés, hulladéklerakó),
 • felszíni vizek védelmével kapcsolatos adatszolgáltatások (VAL, VÉL).

Zaj:

 • üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátása megváltozásának bejelentése.

Egyéb:

 • KAR adatszolgáltatás (KAR= Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer).