Környezetvédelmi szakértői szolgáltatások
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Levegőtisztaság-védelem

Az emberi egészség védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében elengedhetetlen feladat a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása. E cél megvalósításának elősegítésére számos jogszabály rendelkezik a környezeti levegő minőségére (immisszió) és a légszennyező anyagok kibocsátására (emisszió) vonatkozó kötelezettségekről.

A légszennyező anyagok kibocsátásának szabályozását szolgálják többek között a helyhez kötött légszennyező források (pontforrások és diffúz források) engedélyeztetése, a kibocsátások rendszeres mérése, valamint a légszennyező források üzemviteli és kibocsátási adatairól készített részletes adatszolgáltatások.

A termelő szférában tevékenykedő gazdálkodó szervezetek főként pontforrásokat üzemeltetnek, így a leggyakoribb kötelezettségeik a pontforrás létesítési engedélyezés (LENG), a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL), a kibocsátott légszennyező anyagok vizsgálata (emissziómérés), valamint a légszennyezés mértéke éves jelentés (LM) készítése.

Fenti kötelezettségek a légszennyező anyagokat kibocsátó pontforrások széles körét érintik, és nem mentesülnek alóla az olyan „hétköznapi” berendezések sem, mint például a kazánok (bizonyos teljesítmény felett még a legkorszerűbb gázkazánok is engedély- és bejelentéskötelesek).

A levegőtisztaság-védelem területén jártas kollégáink segítenek eligazodni a kötelezettségek útvesztőjében, valamint igény esetén gondoskodnak a feladatok gyors és szakszerű teljesítéséről.

Az alábbi területeken állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • légszennyező pontforrások és diffúz források létesítési engedélye,
 • levegőtisztaság-védelmi engedélyek módosítása, megújítása,
 • levegőtisztaság-védelmi hatásterület lehatárolás,
 • környezetterhelési díj mértékének meghatározása (levegőterhelési díj),
 • KAR adatszolgáltatás (KAR= Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer),
 • levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL bejelentés),
 • légszennyezés mértéke éves jelentés (LM jelentés),
 • levegőtisztaság-védelmi változásjelentések (LAL/v),
 • oldószerkezelési tervek (VOC technológiák esetén),
 • levegőtisztaság-védelmi mérések (emisszió, immisszió, munkatéri),
 • szakértői munkák, jogi és szakmai tanácsadás a levegőtisztaság-védelem területén.