Biztonsági adatlapok készítése
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Forgalmazók, kereskedők feladatai

A legfontosabb, hogy pontos nyilvántartásunk legyen a biztonsági adatlapokról: mikor kitől milyen adatlapot kaptunk, mikor kinek adtuk át. Ha a szállító nem jelentkezik, évente érdemes rákérdezni, változott-e az adatlap. Új változat esetén minden olyan vásárlónak át kell adni a módosítottat, aki az elmúlt egy évben vásárolt. Lehet faxon, levélben, e-mailen, a lényeg, hogy igazolni tudjuk az átadást. Ha internetre tesszük fel az adatlapokat, csak a pontos link megadása számít átadásnak, a vásárlókat pedig a későbbiekben minden esetben értesíteni kell a változásokról.

Az adatlapoknak lehetőleg azonnal elérhetőeknek kell lenni. A legjobb, ha egy példány ki van nyomtatva minden termékre és minden olyan dolgozó, aki a vásárlókkal kapcsolatba kerülhet, pontosan tudja hol vannak és hogy juthat hozzá a vevő.

A veszélyes anyag vagy keverék első magyarországi forgalmazóinak a termékeket be kell jelenteni az OSZIR rendszerbe. A bejelentést nem elég egyszer megtenni, ha módosul az adatlap, változás-bejelentést kell tenni. Jelenleg az első bejelentés díjköteles, a továbbiak ingyenesek. Fizetni utalással, illetve a bejelentés elvégzése után a rendszerben, kártyával lehet. Az OSZIR-ban lehet bejelenteni a veszélyes termékekkel történő tevékenységet is.

A címke és az adatlap egyéb veszélyt is rejthet, ha nem ugyanazokat a veszélyjeleket és szöveget tartalmazzák, de néha a név sem egyezik. Ezt minden vásárláskor ellenőrizni kell és szükség esetén vagy új adatlapot kell kérni, vagy ha az adott címkézéshez nincs a gyártónak adatlapja, nem szabad átvenni a terméket.

Az uniós szabályozás bevezetése megnehezítette a vegyi anyagok importját. A legfontosabb feladat anyagimport esetén a REACH-regisztráció lehet. A nem EU-s gyártóval mindenképpen egyeztetni kell, regisztrálta-e az anyagait. A regisztráció mennyiségfüggő, egy anyagból évi 1000 kg feletti mennyiségre vonatkozik. Ha a biztonsági adatlapban már szerepel REACH-regisztrációs szám, akkor ez már megtörtént, és az ECHA honlapján nagy valószínűséggel le tudjuk ellenőrizni a szállítót. A regisztrációt a gyártónak az unión belüli egyedüli képviselője is megteheti, ezután pedig bárki behozhatja az anyagot az EU-ba.

Keverékek importja esetén nem csak a REACH-regisztráció kerülhet szóba, hanem a C&L bejelentés is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy akár anyagként, akár keverékben az EU-ba behozott termék minden olyan veszélyes összetevőjét be kell jelenteni (mennyiségtől függetlenül), amely REACH-regisztráció köteles, az adott termék veszélyességéhez hozzájárul, vagy egy meghatározott koncentrációt elér a keverékben.