Biztonsági adatlapok készítése
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Biztonsági adatlapok felülvizsgálata

A biztonsági adatlapot nem elég egyszer elkészíteni, hanem indokolt esetben aktualizálni kell. A gyártó/forgalmazó tudomására jutott új információkat általában haladéktalanul át kell vezetni.

Ezek többek között a következők lehetnek:

  • a termékösszetétel megváltozása,
  • az alapanyagok veszélyességi besorolásának megváltozása,
  • új toxikológiai, ökológiai információk,
  • fizikai-kémiai paraméterek változása,
  • a terméket, ill. az adatlapot érintő jogszabályi változások.

Forgalmazók esetében, ha a külföldi gyártó új adatlapot bocsátott ki, ellenőrizni kell, hogy a módosítások érintik-e a honosított változatot.

A biztonsági adatlapok felülvizsgálata során nem csak az új információkat emeljük be az adatlapba, hanem:

  • - ellenőrizzük az adatlap formai megfelelőségét, az osztályozást és a címkézést,
  • - szükség esetén módosítjuk az aktuális jogszabályokat,
  • - a jogszabályváltozásokkal összhangban módosítjuk az adatlap tartalmát.