Biztonsági adatlapok készítése
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

OSZIR/PCN bejelentés

A korábban OKBI-bejelentésként ismert törvényi előírás végrehajtásának módja néhány éve megváltozott. Jelenleg az ÁNTSZ honlapján belépve kell az un. OSZIR-rendszerben minden cégnek egy-egy fiókot létrehozni és oda feltölteni, illetve beírni a szükséges adatokat. Ezzel a cégek adminisztrációs terhe növekedett, viszont egy, a cég és a hatóságok által is könnyen hozzáférhető és áttekinthető adatbázis jött létre.

Veszélyes anyagot és keveréket az első magyarországi forgalmazónak kell bejelenteni. Ez lehet gyártó, illetve a terméket az országba behozó kereskedő cég.

Az OSZIR rendszerben a veszélyes anyagok és keverékek első bejelentése mellett:

  • veszélyes anyag és keverék adatlapjának változását
  • egyes biocid termékeket (a biocidokról bővebben itt)
  • veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet

is be lehet jelenteni.

Változás-bejelentés akkor lehetséges, ha a terméket változatlan néven forgalmazzák tovább, de az adatlap tartalma megváltozott. A biztonsági adatlap minden verzióját be kell jelenteni, így érhető el az, hogy az ellenőrzéskor átadott dokumentumot az ellenőr minden esetben megtalálja az OSZIR-ban is.

Szolgáltatásaink:

  • OSZIR fiók regisztrálása
  • Veszélyes anyag és keverék bejelentése új termékként
  • Veszélyes anyag és keverék változás-bejelentése
  • Biocid termékbejelentés
  • Veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenység bejelentése.

2021. január 1-vel, a 2017/542/EU rendeletnek megfelelően megváltozik a veszélyes keverékek bejelentésének módja. Az OSZIR-rendszer szerepét fokozatosan átveszi az EU bejelentőrendszere, az un. PCN portál. A fenti határidő a lakossági és a foglalkozásszerű felhasználásra szánt termékekre vonatkozik, az ipari felhasználású keverékeket 2022. 01. 01-től kell a PCN-be bejelenteni az OSZIR helyett. Az OSZIR-ba már bejelentett keverékek átmeneti felmentést kapnak: amennyiben nem történik az EU-rendeletben meghatározott változás a termék összetételében vagy adataiban, 2025. 01. 01-ig nem kell őket bejelenteni a PCN-be.

Változik a bejelentendő termékek köre is. A PCN-re olyan termékeket is be kell jelenteni, amelyek az OSZIR-ban a KBTV alapján felmentést kaptak, mint pl. a növényvédőszerek, elektromos cigaretta folyadéka. Ezekre a termékekre a határidő eljövetelekor azonnali bejelentési kötelezettség vonatkozik majd. A csak környezeti veszélyt jelentő termékeket viszont nem kell bejelenteni a PCN-portálra.

További információk ezen az e-mail-címen kérhetők.