OKBI/OSZIR bejelentés

Biztonsági adatlapok készítése

OKBI/OSZIR bejelentés

A korábban OKBI-bejelentésként ismert törvényi előírás végrehajtásának módja néhány éve megváltozott. 2012-ig levélben kellett a bejelentést tenni (2 db biztonsági adatlap és egy bejelentőlap kellett hozzá), ehelyett most az ÁNTSZ honlapján belépve kell az OSZIR-rendszerben minden cégnek egy-egy fiókot létrehozni és oda feltölteni, illetve beírni a szükséges adatokat. Ezzel a cégek adminisztrációs terhe növekedett, viszont egy, a cég és a hatóságok által is könnyen hozzáférhető és áttekinthető adatbázis jött létre.

Veszélyes anyagot és keveréket az első magyarországi forgalmazónak kell bejelenteni. Ez lehet gyártó, illetve a terméket az országba behozó kereskedő cég.

Az OSZIR rendszerben a veszélyes anyagok és keverékek első bejelentése mellett:

  • veszélyes anyag és keverék adatlapjának változását,
  • egyes biocid termékeket (a biocidokról bővebben itt),
  • veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet

is be lehet jelenteni.

Változás-bejelentés akkor lehetséges, ha a terméket változatlan néven forgalmazzák tovább, de az adatlap tartalma megváltozott. A biztonsági adatlap minden verzióját be kell jelenteni, így érhető el az, hogy az ellenőrzéskor átadott dokumentumot az ellenőr minden esetben megtalálja az OSZIR-ban is.

Szolgáltatásaink:

  • OSZIR fiók regisztrálása.
  • Veszélyes anyag és keverék bejelentése új termékként.
  • Veszélyes anyag és keverék változás-bejelentése.
  • Biocid termékbejelentés.
  • Veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenység bejelentése.