Biztonsági adatlapok készítése
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Biztonsági adatlap készítés és fordítás

Veszélyes anyag, veszélyes keverék csak a gyártó/forgalmazó vagy az importáló által elkészített magyar nyelvű, a magyar jogszabályoknak eleget tevő biztonsági adatlappal hozható forgalomba, a termék forgalmazója csak ennek kíséretében adhatja tovább / adhatja el a terméket a továbbforgalmazóknak vagy a veszélyes anyaggal tevékenységet végző vállalkozónak, vállalkozásnak. A biztonsági adatlapnak formai szempontból jelenleg a 2015/830/EU rendeletnek kell megfelelni, a termék osztályozása és címkézése pedig kizárólag az 1272/2008/EK rendelet szerint történhet.

A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos szolgáltatásaink:

 • Veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának elkészítése.
 • Biztonsági adatlapok fordítása a magyar jogszabályoknak megfelelően (honosítás).
 • Idegen nyelvű biztonsági adatlap elkészítése.
 • Veszélyes anyag és keverék bejelentése az OSZIR rendszerbe.
 • Címketervek összeállítása.

Az adatlap elkészítéséhez szükséges információk:

 • az alapanyagok biztonsági adatlapja,
 • a termék pontos összetétele,
 • a termék fantázianeve,
 • a biztonsági adatlap 9. pontja szerinti fizikai-kémiai tulajdonságok,
 • a termék felhasználása (azonosított felhasználás),
 • a felhasználás módja (ipari, foglalkozásszerű, lakossági).

Adatlap honosítás során a munka elkezdéséhez elegendő az eredeti, gyártói adatlap, és a termék magyarnév meghatározása. A név megegyezhet a gyártó által megadottal, illetve el is térhet attól.

Biztonsági adatlap fordítása (honosítás) során a legfontosabb feladatok:

 • Magyarországi (forgalmazási) név pontos meghatározása.
 • A termék veszélyességi besorolásának ellenőrzése (a H- és P-mondatok, kiegészítő veszélyességi információk).
 • Magyarországi expozíciós határértékek megadása.
 • Hulladék-besorolás ellenőrzése, illetve szükség esetén megadása.
 • Szállítási információk ellenőrzése.
 • Vonatkozó magyar jogszabályok megadása.

A honosítás sokkal többet jelent, mint egyszerű fordítást. A honosítás lényege, hogy az adatlap mindenben megfeleljen a hatályos magyar jogszabályoknak.

A Mertcontrol Metric Kft. minden esetben ellenőrzi az alapanyagok és a késztermék besorolását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, és szükség esetén módosítja azt, a termék gyártójával konzultálva. Import esetén azt is ellenőrizni kell, hogy a termék megfelel-e a hatályos EU-jogszabályoknak. A végeredmény minden esetben egy, a jogszabályoknak tökéletesen megfelelő adatlap.

A biztonsági adatlapok fordításakor/készítésekor először bekérjük a honosítandó adatlapokat illetve a termékösszetételeket, majd minden esetben egyedi árajánlatot adunk. Így tudjuk figyelembe venni az termékek hasonlóságát, és ezáltal kedvezőbb árat tudunk biztosítani a megrendelőnek.

A korábban általunk készített adatlapok felülvizsgálata a készítéshez/fordításhoz képest lényegesen kedvezőbb áron történik, itt a módosítandó adatok mennyiségét vesszük figyelembe az árajánlat készítésekor.

Nagyszámú adatlap esetén természetesen lehetőség van egy fix darabár megállapítására is.

A hozzánk eljuttatott információk minden esetben üzleti titoknak minősülnek (abban az esetben is, ha csak árajánlat kérés történik, megrendelés nem), harmadik félnek semmilyen információt nem adunk ki, még megbízónk nevét sem.