Biztonsági adatlapok készítése
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Címketervek készítése

A termékcímke pontos összeállítása több szempontból is fontos. Lakossági forgalmazás esetén a vevők nem kapnak biztonsági adatlapot, a megfelelő tájékoztatás egyetlen eszköze a megfelelő tartalommal bíró címkézés. De ipari/foglalkozásszerű felhasználás esetén is a címke nyújthat először segítséget baleset, kiömlés esetén.

Egy veszélyes anyag/keverék címkéjén a veszélyességi besoroláshoz előírt különböző piktogramok, valamint H-, illetve P-mondatok lehetnek. A piktogramok és a H-mondatok a termék összetételétől és tulajdonságaitól függenek, a rendelet pontosan meghatározza az alkalmazási feltételeket. A P-mondatok ugyanakkor nem minden esetben vannak egyértelműen hozzárendelve egy-egy veszélyességi kategóriához, az adott termék jellemzőinek figyelembevételével kell kiválasztani azokat. Ehhez tapasztalat és az adott anyag/keverék jellemzőinek és felhasználásának pontos ismerete szükséges.

A címke és a piktogramok méretére és felépítésére vonatkozóan pontos előírások vannak: a kiszereléstől függ a minimális méretük, az információkat csoportosítva kell megjeleníteni a címkén. A CLP-rendelet szerinti címkézéshez külön iránymutatást adott ki az Európai Vegyianyag-ügynökség. Az ebből készített néhány oldalas kivonattal is segítjük az ügyfeleinket a megfelelő címketartalom összeállításában.

A PCN portálra történő bejelentéssel párhuzamosan (2021. 01. 01-től) új címkeelem is megjelenik majd, az un. UFI kód, másnéven egyedi formulaazonosító. Ez egy 16 karakterből álló kód, ami az ECHA honlapján megtalálható UFI generátorral készíthető, és megkönnyíti a termék beazonosítását. A kódot a PCV bejelentéssel egyidőben javasolt a címkére tenni.