Jogszabályok, rendeletek

Környezetvédelmi szolgáltatásainkkal kapcsolatos szabályozások

 • 306/2010 (XII.23) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 4/2011 (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről
 • 201/2001. (X.25) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről
 • 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek,
 • 439/2012 (XII.29) Korm. rendelet a hulladék gazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 6/2009. (IV.14)KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közegek és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
 • 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
 • 220/2004 (VII.21) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete
 • 140/2007 (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
 • 49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre.