Laboratóriumi szolgáltatások
Hívjon minket! Tel.: +36 30 768 2785

Környezeti minták vizsgálata

Ivóvíz vizsgálatok

A mindennapok egyik sarkalatos pontja a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz fogyasztás. Laboratóriumunk ebben nyújt szakszerű segítséget, magánszemélyeknek és cégeknek, lehet szó vezetékes vízről, vagy fúrt és ásott kútról egyaránt. A telephelyünkön működő mikrobiológiai labor segítségével a kémiai paraméterek mellett számos mikrobiológiai paraméterre is akkreditáltak vagyunk.

Ügyfeleink számára összeállítottunk az igényeknek megfelelő csomag fajtákat, melyek megfelelnek a jogszabályi és a hatósági előírásoknak:

  • boltnyitás, vízrendszert érintő átépítés (vizsgálati csomag)
  • állatjóléti támogatás (vizsgálati csomag)
  • lakossági csomagok (vizsgálati csomag)

Hálózati víz esetében az átadási ponton (mérőórán) túl a vízszolgáltató nem garantálja az ivóvíz minőségét, ez ugyanis szennyeződhet az adott épületben beépítésre került vízvezetékek, szerelvények nem megfelelő minősége vagy karbantartottsága miatt.

Egy saját kútnak rengeteg előnye van, de vizsgálatok nélkül nem tudjuk pontosan, hogy a vízadó rétegnek milyen a vízminősége. Az üzemekben használt kútvizet bizonyos időközönként vizsgálni kell és az eredményeket a hatóság felé be kell küldeni. Továbbá ivóvíz biztonsági tervet kell készíteni.

Technológiai víz, szennyvíz, szennyvíziszap vizsgálatok

A gyárak üzemeltetését kivétel nélkül számos jogszabály és adatszolgáltatási kötelezettség szabályozza. A termék előállítás, illetve az üzemeltetés egyes pontjain termelődik szennyvíz, technológiai víz, és szennyvíziszap, melynek a felhasználását és a megsemmisítését rendszeres vizsgálatok mellett hajthatják végre. A vizsgálatokat több jogszabály és előírás szigorítja az üzemeltetők számára. A vizsgálatok mellett kollegáink segítenek a hatóság általi követelmények és határidők betartásában is.

A szennyvíz önellenőrzésre kötelezett cégeknek a tárgyévet megelőző év november 30.-ig adatszolgáltatás (ÖVB) keretein belül meg kell küldeni a hatóság részére az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat.

Felszín alatti és felszíni víz vizsgálatok

A felszín alatti vizek védelme érdekében monitoring kutakat kell telepíteni az egyes környezethasználó tevékenységek környezetében. A folyamatos mintavételek és vizsgálatok lehetőséget adnak arra, hogy a felszín alatti vízfolyásokban bekövetkezett változásokat követhessük.

Ügyfeleink között nemcsak vállalatok, ha nem önkormányzatok (rekultivált hulladéklerakó mellett lévő monitoring kutak) is szerepelnek, továbbá állattartótelepek.

Talajvizsgálatok

Cégünk felkészült szakértőivel és akkreditált vizsgálólaboratóriumával teljeskörű szolgáltatást nyújt ügyfelei számára a talajvédelem minden területén.

A nitrátérzékeny területen gazdálkodók számára 5 évente szükséges vizsgálatokat végezni a talaj állapotának felmérésére, a következő csomagokat ajánljuk:

  • alapvizsgálat,
  • szűkített talajvizsgálat,
  • bővített talajvizsgálat.

Hulladékvizsgálatok

Az egyre növekvő hulladék mennyiségének nem csak az elszállítása, hanem a lerakása is egyre nagyobb terhet jelent. A hulladékfajták hulladéklerakókba történő lerakását szintén jogszabály írja elő. A jogszabály tartalmazza az adott paramétereket és a hozzájuk tartozó határértékeket.

Nem veszélyes hulladék esetén a lerakóba történő átadáskor évente a következő paramétereket köteles az átadó vizsgáltatni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 2.2.1-1. táblázata szerint (B3 alkategóriájú hulladéklerakóban való elhelyezés):

  • Toxikus elemek (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn; Hg)
  • Anionok (klorid, fluorid, szulfát)
  • DOC: szerves kötésben lévő oldott szén összes mennyisége
  • TDS: a hulladékból kioldott szilárd anyagok összes mennyisége